Диссертация В.Алешина
71. Аксонометрия жилкомбината.