Тарас Ширяєв. Невідомі 1930-ті у творчості П. Альошина: реконструкція київських готелів
План 42-го номера з розстановкою меблів.
Публікуються вперше