Тарас Ширяєв. Невідомі 1930-ті у творчості П. Альошина: реконструкція київських готелів
Кабінету японському стилі.
1913 р.